Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 23/9/2019
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1377 1,0716 1,1377 1,0716
CHF 1,1290 1,0634 1,1290 1,0634
CAD 1,5094 1,4217 1,5094 1,4217
SEK 11,0567 10,4145 11,0567 10,4145
NOK 10,2831 9,6858 10,2831 9,6858
DKK 7,7132 7,2652 7,7132 7,2652
TRY 6,5819 6,1705 6,5376 6,1578
JPY 122,7617 115,6313 122,7617 115,6313
AUD 1,6791 1,5816 1,6791 1,5816
GBP 0,9099 0,8570 0,9099 0,8570
SCP 0,9099 0,8570
NIP 0,9099 0,8570
RON 4,9096 4,6245
ZAR 16,9843 15,9978
HKD 8,9792 8,4180 8,9187 8,4007
CNY 8,0680
HUF 357,2302 317,1670
PLN 4,6851 4,1597
ILS 4,1501 3,6847
SGD 1,6220 1,4401
CZK 27,7130 24,6050